Paramiz

 

 

E čhavorengoro barvalipe

paramiz.net e čhavorenđe badihava paramiza ko internet

 

O internet than paramiz.net tano e čhavorengoro barvalipe. Amare Romane čhavore ko akava than šaj te khuven keda mangena hem badihava te čitinen dijekh paramiz. Zalo čhavore ko akava than šukar te khuven hem o jeri te čitinen peklje čhavorenđe dijekh paramiz angljeder o sojbe. Ama, akala paramiza šaj pana pobuter te pomožinen e sikavnen ki Romani čhib. O sikavne šaj barabar e čhavorencar ki škola te čitinen o paramiza hem palo odova šaj te diskutirinen hem te čeren analize.

 

O paramiza tane pisime ki odija čhib sar so vačeraja čhere!

 

O internet than paramiz.net čerđa o Sead Šerifi - Sejo. Zalo odova, ov hem finansirinđa o internet than, pisinđa o paramiza ki Romani čhib hem redizajnirinđa o ilustracie. O Arli dialekti hem o Arlije isi oljen specialno than ko e Sejosoro vilo. Ov isi olje but baro čefi te ačhava disavo šukaripe palo amende. Najencar te takina, jačhencar te dikha hem vileja te osetina!

O đando Lio / Sead Šerifi - Sejo

Avera internet thana:

 

 

Magazin Rom
Sead Šerifi - Sejo
Arli Centar
Romani Arli Alfabeta / Sead Šerifi - Sejo
Dad hem čhavo
Arli Centar ko Youtube
Paramiz

I internet strana hine renovirimi

paluno drom ko datum: Mart 2018

 

info@paramiz.net

 

© Copyright. All Rights Reserved.

NOTIFIKACIA!!!

 

Akija internet strana čerđa hem finansirinđa o Sead Šerifi - Sejo.

 

O đando Lio / Sead Šerifi - Sejo
Hajde te sikljova Romani Arli Alfabeta 1 / Sead Šerifi - Sejo
Hajde te sikljova Romani Arli Alfabeta 2 / Sead Šerifi - Sejo